Back-ups

Door 2 december 2015december 19th, 2015Hardware, Kolibrie ICT, Software
Back-up

In de loop der jaren is Kolibrie ICT met grote regelmaat aan de slag geweest voor klanten om te zorgen voor een veilige opslag (back-up) van de belangrijke bedrijfsdata. Het is voor ons alledaagse kost om goed na te denken over de opslag van data. Daarom valt het ons regelmatig op dat veel ondernemers zich niet bewust zijn van de gevolgen die zaken als storing, verlies of diefstal kunnen hebben. Digitale data neemt een steeds prominentere plaats in, maar we zien te vaak dat het opslaan van die data niet juist is geregeld..

Hoe kunt u als MKB-ondernemer zorgen voor een goede back-up?

Als eerste is het goed om u te realiseren welke risico’s u als ondernemer loopt als uw back-ups niet, of niet juist zijn ingericht. Is uw data veilig bij brand, storing, of diefstal of verlies van een laptop? Is de data snel weer te achterhalen, of neemt het te veel tijd in beslag? Is de software waarmee uw back-ups zijn geregeld wel bijgewerkt?

Goed, u bent u bewust van de risico’s en de gevolgen. Hoe wilt u dat uw back-up wordt geregeld? De tijd dat er naar tapes werd geschreven is op uitzonderingen na voorbij. Tegenwoordig zien we vaak dat er externe schijven (of USB sticks) worden gebruikt. Deze laatste optie kent vaak ruimtegebrek, waardoor er vaak naar een externe harde schijf wordt gegrepen. Dit blijft echter een handmatige actie bij iedere back-up. Een veilige situatie zou betekenen dat bij iedere back-up een aantal externe harde schijven gebruikt moeten worden. Erg tijdrovend dus, en daardoor schiet het er vaak bij in. Om al deze redenen kiezen wij voor online back-ups.

Online back-up, de kracht van de cloud

Bij online back-up wordt uw data via internet opgeslagen in een datacenter. We kunnen zelfs volledige werkende systemen via back-up veiligstellen waardoor u op afstand toch kunt verder werken! Kolibrie ICT werkt hierbij samen met partner Cloud2. Deze aanbieder hecht er zeer veel waarde aan (voor ons is het zelfs een vereiste) om de data op Nederlandse bodem op te slaan, waardoor het onder Nederlandse wetgeving valt. De online back-ups kunnen volledig versleuteld gebeuren, waardoor de data niet onderweg onderschept kan worden.

De inrichting van de back-up

Als u gekozen heeft voor online back-up is het een kwestie van kiezen voor manier en frequentie van de back-up. Dat kan “gewoon” één keer per dag, vaak ‘s nachts, waarbij uw systeem natuurlijk wel aan moet blijven staan. Maar ook continue opslaan is mogelijk. Daarbij worden wijzigingen die gedurende de dag worden gedaan continue naar het datacenter veiliggesteld.

Door middel van een rapport dat dagelijks per mail toegestuurd wordt hebt u vervolgens inzicht in de status van uw back-up. Gaat alles goed of is er actie nodig? U kunt daar vervolgens actie op ondernemen. Of dat gewoon aan ons overlaten natuurlijk.

Nieuwsgierig hoe Kolibrie ICT uw back-up helemaal van deze tijd kan maken? We helpen u graag uit de brand met dit belangrijke, maar té vaak onderschatte aspect van uw bedrijf!